Skip/Offshore

Nesten 30 års erfaring mot Skip og Offshore markedet, setter IMS Automasjon i en særstilling hva angår kompetanse og erfaring.
Kjennskap til hva de forskjellige klasseselskapene krever, og hvordan de tolker regelverk er avgjørende for en smidig godkjenningsprosess.
Mange oppdrag både nasjonalt og internasjonalt, gjør IMS Automasjon til et trygt valg, med nødvendig kunnskap og sertifiseringer.