Engineering

Engineering er mer enn bare faglig kompetanse.
Evnen til å lytte og forstå kundenes problemstillinger, er vel så viktig for å kunne fremstå som løsningsorientert.
Så kommer selvfølgelig riktig kompetanse, lang erfaring, nødvendig sertifisering, etc.
Men kunden må alltid være i fokus – klar kommunisering og et godt samarbeid er nøkkelen til optimale løsninger.