Industri/Automasjon

Industri/Automasjonskunder er både prosjektjobb og serieproduksjon.

 

Det betyr høye krav til både engineering support og kostnadseffektiv produksjon.

IMS Automasjon er stolt av å kunne tilby et solid håndverk og gjennomtenkte løsninger.

Dette krever struktur og riktig bruk av styringsverktøy for optimalisering av produksjon, samt engasjerte medarbeidere som evner å se forbedringspotensiale i alt.