Nyheter

IMS Automasjon flytter inn i større lokaler.

(18.12.2017)

Økende behov for fordelingstavler har gjort at IMS Automasjon har flyttet inn i større lokaler.

Samlet produksjonsareal er nå på 1600m².

Ligger tett på E18 (Siva Industriområde) – rett øst for avkjøring til Risør.


IMS Automasjon med vekstambisjoner.

(02.01.2017)

I et marked med sterk etterspørsel for tavler og styreskap til distribusjon og industri, ser IMS Automasjon store muligheter for vekst.

Leder for IMS Automasjon, Preben Foss, uttrykker stor entusiasme og tro på fremtiden; «Vi tar ytterligere steg opp og satser aggresivt, og styrker vår salgsorganisasjon med ny Salgssjef/Markedsansvarlig».

Ove Andersen er ansatt fra 04.11.2016. Han har 20års erfaring fra Automotive bransjen med teknisk og salg, samt 3,5år som prosjekt leder og Key Account Manager for IMS Technologies sin avdelingen for vanntette dører.

 

«Primær jobb blir å synliggjøre IMS Automasjon mot nye kunder. Selv etter mange år i bransjen, er det mange som ikke kjenner til oss. Dette skal vi selvfølgelig å endre på», sier Ove Andersen.


Distribusjonstavler for ladestasjoner.

(07.12.2016)

Utbygging av ladestasjoner for elbiler har gått raskt, og vi i IMS Automasjon er aktive i utviklingsarbeidet for å kunne tilby skreddersydd og kostnadseffektiv tavleproduksjon tilpasset nettopp behovet for sikker strømdistribusjon gjennom driftssikre distribusjonstavler og fordelingstavler til den stadig økende elbil-parken.


Eltavler for sikker strømdistribusjon.

(15.11.2016)

IMS Automasjon utvikler og leverer skreddersydde distribusjonstavler og fordelingstavler som tilfredsstiller kundens behov og dagens strenge krav til eltavler og sikker strømdistribusjon til industri, samferdsel, bygg og anlegg.

Vi leverer alt av eltavler, og vår tavleproduksjon omfatter hele verdikjeden fra planlegging og produksjon til komplett installasjon på byggeplass. I tett samarbeid med kundene prosjekterer våre ingeniører godkjente løsninger som produseres lokalt hos oss i Risør. Vi leverer distribusjonstavler og fordelingstavler til industrianlegg, offentlige bygg, næringsbygg og leilighetsbygg. I tillegg produserer vi spesialdesignede eltavler til tunneler og til ladestasjoner for elbiler.


Fleksible automasjonsløsninger.

(10.11.2016)

Vår utviklingsavdeling og vårt produksjonsapparat er bygd opp slik at vi kan tilpasse utviklingsarbeidet og produksjonen til de ønsker og den kravspesifikasjonen våre kunder kommer med.

Gjennom vårt fokus på produktutvikling og evne til å tenke nye løsninger, gjør at vi blir oppfattet som en svært pålitelig og fleksibel leverandør av skreddersydde automasjonsløsninger og driftssikre distribusjonstavler og fordelingstavler både til maritim- og landbasert industri, samferdsel og byggindustrien.